Què fem?

· A la Fundació Alosa vetllem per les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental.
· Acompanyem les persones en el seu projecte de vida.
· Retem compte al jutjat de la feina que fem.

OBJECTIUS

1. Garantir la protecció de la persona i l’exercici dels seus drets.
2. Administrar els béns de les persones usuàries amb la finalitat de gestionar-los i incrementar-los.
3. Satisfer en la mesura que es pugui les necessitats de les persones usuàries per tal d’incidir en la millora de la seva qualitat de vida.
4. Promoure de forma individualitzada la persona usuària cercant, dissenyant i creant serveis que li permetin la integració a la societat.
5. Valorar de forma continuada l’acompliment dels objectius.

La Fundació ofereix diferents serveis a les famílies i a les persones usuàries, aquests serveis són:

Assessorament les famílies i les persones.
És un servei on s’ofereix informació sobre el funcionament de la Fundació i els procediments en l’exercici de la capacitat jurídica que s’apliquen a Catalunya.

Servei de planificació del futur.
Aquest és un servei adreçat a les persones que decideixen que la Fundació Alosa doni el suport a la persona usuària quan ells faltin o en processos iniciats judicialment.

D’aquesta manera es fa possible un coneixement entre les famílies i les persones de suport i els professionals de la Fundació per tal de crear un vincle de seguretat i confiança en el futur.

La Fundació ofereix el servei d’assistència jurídica per a l’exercici de la capacitat jurídica complint amb les mesures de control i supervisió acordades en la resolució judicial de l’escriptura pública de nomenament, per garantir el respecte dels drets, la voluntat i les preferències de la persona a l’hora d’evitar conflictes d’interessos i possibles influències indegudes.

Ajuts i suports.
La Fundació dona ajuts i suport a totes les persones ateses que els necessiten durant el seu projecte de vida, tant en l’àmbit social, administratiu, comptable, econòmic i jurídic.

PROJECTES I PROGRAMES

Vida independent

Un dels objectius de la Fundació és vetllar perquè les persones usuàries puguin dur a terme el seu projecte de vida i és per això que la Fundació porta a terme aquest servei. Gràcies a diferents institucions públiques que subvencionen part del projecte s’ha pogut aconseguir habitatges perquè les persones usuàries puguin tenir una vida independent.

A la vegada també es fomenta el benestar emocional de totes les persones usuàries oferint activitats ludicoesportives per a tots els usuaris que tenen dificultats econòmiques per dur-les a terme.

La Fundació compta amb una subvenció aprovada, en la línia COSPE, de vulnerabilitat econòmica on gràcies a ella és dona suport, en tot moment, als itineraris personals de cada un dels nostres usuaris i intentem que se sentin el màxim d’útils i integrats a la societat.

Fem lleure plegats

El projecte pretén que les persones ateses per la Fundació disposin d’un espai per poder-se relacionar amb altres companys i companyes amb la finalitat de:

  • Impulsar les relacions socials de les persones a les quals donem suport.
  • Fomentar l’apoderament promovent que prenguin les seves pròpies decisions.
  • Augmentar el sentiment de pertinença amb la Fundació.
  • Millorar la seva qualitat de vida.

A més des de la Fundació s’organitza un dinar o berenar anual amb totes les persones usuàries de la Fundació. Per Nadal s’organitza un dinar amb les persones que viuen fora de l’àmbit residencial per compartir una estona plegats amb les persones treballadores de la Fundació.

Finalment, cada trimestre, s’organitzen sortides de lleure com anar a veure espectacles, actes esportius o excursions amb tallers i dinars incorporats.

Atenció a famílies vulnerables

El projecte d’Atenció a Famílies en risc ofereix el suport i les ajudes necessàries per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, roba, medicaments o altres productes a un grup de famílies en situació de vulnerabilitat social, específicament les que tenen infants a càrrec.

L’objectiu del projecte és millorar o preservar la salut i cobrir les despeses de manteniment bàsic de les famílies en situació de risc social i vulnerabilitat.

Les persones ateses per la Fundació que tenen fills o filles a càrrec, en alguns casos, si reben el suport adequat, poden continuar vivint en el seu propi domicili i fer-se càrrec dels menors. Es tracta, per tant, d’afavorir al màxim la igualtat d’aquestes persones i respectar i defensar els seus drets.

Des de l’entitat donem suport a les persones amb discapacitat intel·lectual per tal de millorar la seva qualitat de vida, promovem la seva inclusió social i l’autodeterminació. El projecte contribueix al desenvolupament i al benestar de la família i dels menors que tinguin a càrrec seu.

De la mateixa forma, el projecte està alineat en la defensa dels drets del col·lectiu i en la sensibilització de la societat en general, ja que treballem en benefici d’uns drets que són universals per a tothom: el respecte, la dignitat, la igualtat, garantint un sostre, una alimentació i una atenció a la salut.

Aquest projecte és possible gràcies a una subvenció de vulnerabilitat línia N de la COSPE de la Generalitat de Catalunya.