Volem!

· Millorar la qualitat de vida.
· Integrar les persones i donar-los els suports necessaris durant tota la vida.
· Defensar els seus drets. I fer-ho juntament amb la família que els acompanya.

Cobertura del servei

Horari d’atenció al servei: L’horari d’atenció presencial a les oficines és del dilluns al divendres de 8.30 a 16.30 h, i el dilluns i el dimarts fins a les 18 h.

L’Àrea Social es planifica i s’adapta segons les necessitats de les persones usuàries i fan les activitats de compres, acompanyaments mèdics i/o visites d’acompanyament a les hores convingudes.

Hi ha atenció telefònica en casos d’urgència les 24 hores els 365 dies de l’any, i, si el cas ho requereix, s’intervé de forma presencial.

Mesos d’obertura: La Fundació no tanca cap mes de l’any. Les vacances dels treballadors es pacten per no deixar el servei sense cobrir en cap moment.

FINALITAT DE LA FUNDACIÓ

Missió: L’entitat vetlla perquè les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament disposin dels ajuts i suports necessaris per poder desenvolupar el seu projecte personal al llarg de la seva vida.

Visió: La Fundació pretén ser una institució referent i consolidada que, a partir del compromís amb la societat i amb les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i/o salut mental, treballi per la plena integració d’aquestes i l’exercici dels seus drets i per millorar-ne la qualitat de vida.

Valors:

 • Compromís i responsabilitat social.
  La Fundació té un compromís amb les persones a les quals dona suport, a les seves famílies i amb la societat, per identificar i fer visibles els seus drets socials i vetllar perquè s’acompleixin. La Fundació es basa en uns criteris d’accions inclusives, lideratge i humanisme.

 • Confiança.
  La Fundació vol obtenir la confiança de les persones de suport i de les seves famílies, i, d’altra banda, que les institucions públiques vegin en la Fundació una entitat propera a les persones de suport. Per aconseguir-ho la Fundació treballa amb empatia, reconeixement i treball personalitzat.

 • Respecte.
  La Fundació accepta a les persones tal com són i, per tant, garanteix els seus desitjos. La Fundació vol atendre i entendre les seves experiències personals, el seu present i les seves expectatives de futur. Per arribar a assolir-ho la Fundació busca sempre el reconeixement personal i l’atenció a la diversitat.

 • Transparència.
  La gestió econòmica i patrimonial, tant de la Fundació com de les persones ateses és rigorosa i compleix amb els principis generals comptables. Al mateix temps té un sistema sòlid de transparència on dona a conèixer tots els òrgans competents, codis, protocols, etc. S’aconsegueix a través de l’eficàcia, eficiència i innovació.

PROJECTES

Vida independent
Hem sol·licitat places de suport a la llar al Departament i ens hem coordinat amb l’Àrea Social per donar suport a persones ateses per la Fundació.
Així, ja tenim vàries persones en aquest programa de vida independent i altres que viuen de forma autònoma amb el suport directe de la Fundació.

Per poder dur a terme aquests projectes, la Fundació té tres pisos propis, mitjançant l’Agència d’Habitatges, per llogar-los a persones que facin vida independent, a un preu ajustat a les seves possibilitats econòmiques.

Fomentem el benestar emocional dels tutelats oferint esport per a tothom. Mitjançant una beca demanada a la Diputació de Lleida, ajudem a pagar les activitats de lleure esportives dels nostres tutelats que tenen dificultats econòmiques per dur-les a terme.També comptem amb una subvenció aprobada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en la línea COSPE, de vulnerabilitat económica. Gràcies a aquests ajuts donem suport, en tot moment, als itineraris personals de cada un dels nostres tutelats i intentem que se sentin el màxim d’útils i integrats a la societat.

 

Fem lleure plegats
El projecte pretén que les persones ateses per la Fundació disposin d’un espai per poder-se relacionar amb altres companys i companyes amb la finalitat de:

 • Impulsar les relacions socials de les persones a les quals donem suport.
 • Fomentar l’empoderament promovent que prenguin les seves pròpies decisions.
 • Augmentar el sentiment de pertinença amb la Fundació.
 • Millorar la seva qualitat de vida.

Fem un dinar o berenar anual amb tots el tutelats de la Fundació.

Per Nadal organitzem un dinar amb les persones que viuen fora de l’àmbit residencial per compartir una estona plegats amb les persones treballadores de la Fundació.

A banda, cada trimestre, organitzem sortides de lleure com anar a veure espectacles, actes esportius o excursions amb tallers i dinars incorporats.

 

Atenció a famílies vulnerables

El projecte Atenció a Famílies en risc ofereix el suport i les ajudes necessàries per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, roba, medicaments o altres productes a un grup de famílies en situació de vulnerabilitat social, específicament les que tenen infants a càrrec.

L’objectiu del projecte és millorar o preservar la salut i cobrir les despeses de manteniment bàsic de les famílies en situació de risc social i vulnerabilitat.

Les persones ateses per la Fundació que tenen fills o filles a càrrec, en alguns casos, si reben el suport adequat, poden continuar vivint en el seu propi domicili i fer-se càrrec dels menors. Es tracta, per tant, d’afavorir al màxim la igualtat d’aquestes persones i respectar i defensar els seus drets.

Des de l’entitat donem suport a les persones amb discapacitat intel·lectual per tal de millorar la seva qualitat de vida, promovem la seva inclusió social i l’autodeterminació. El projecte contribueix al desenvolupament i al benestar de la família i dels menors que tinguin a càrrec seu.

De la mateixa forma, el projecte està alineat en la defensa dels drets del col·lectiu i en la sensibilització de la societat en general, ja que treballem en benefici d’uns drets que són universals per a tothom: el respecte, la dignitat, la igualtat, garantint un sostre, una alimentació i una atenció a la salut.

Aquest projecte és possible gràcies a una subvenció de vulnerabilitat línia N de la COSPE de la Generalitat de Catalunya.