Volem!

· Millorar la qualitat de vida.
· Integrar les persones i donar-los els suports necessaris durant tota la vida.
· Defensar els seus drets. I fer-ho juntament amb la família que els acompanya.

FINALITAT DE LA FUNDACIÓ

MISSIÓ
Proporcionar suport jurídic i social a persones majors d’edat amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o derivada del procés d’envelliment i/o malaltia mental, que el necessitin o puguin necessitar-lo.

Millorar la qualitat de vida de les persones ateses per la Fundació defensant, promocionant i desenvolupant els seus drets i proporcionant-los, també a les seves famílies, informació, consell i assessorament.

Proporcionar assistència perquè les persones amb discapacitat intel·lectual disposin dels ajuts i suports necessaris per poder desenvolupar el seu projecte personal d’acord amb el seu projecte de vida, emprant instruments que permetin a les persones expressar la seva voluntat i les responsabilitats associades.

Assumir el rol marcat per qualsevol mecanisme legal designat per l’autoritat judicial, atenent els deures, obligacions i límits establerts mitjançant el suport judicial.

Desenvolupar el servei de pretutela, que té com a objectiu preveure necessitats de cara al futur de la persona o de familiars amb discapacitat i/o malaltia mental. Sovint hi acudeixen persones que actualment exerceixen el suport respecte d’algun familiar i preveuen aquest suport (per al familiar i per a elles mateixes) per quan no puguin exercir-lo.

Emprendre accions legals als tribunals de qualsevol jurisdicció per tal de defensar els drets dels seus beneficiaris i les seves famílies.

Augmentar la consciència social, sensibilitzar la societat i cooperar amb les autoritats i les organitzacions públiques o privades en la millora dels mecanismes de suport. Conferències divulgatives a les famílies al servei de la ciutat.

Proporcionar assessorament jurídic i social a persones i professionals interessats a conèixer de prop el suport a la capacitat jurídica i col·laborar amb organismes públics.

VISIÓ
La Fundació pretén ser una institució referent i consolidada que, a partir del compromís amb la societat i amb les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, treballi per la seva plena integració, l’exercici dels seus drets i per millorar-ne la qualitat de vida. Atendre el creixement de persones ateses, tot mantenint la qualitat del servei.

VALORS
• Compromís i responsabilitat
• Atenció centrada en la persona
• Treball pròxim, global i flexible
• Intimitat i confidencialitat
• Autonomia individualitzada

FORMACIÓ CONTINUADA DELS NOSTRES PROFESSIONALS

Volem destacar la importància de la formació que reben al llarg de tot l’any tots els nostres directius, treballadors i col·laboradors. Tota aquesta formació es rep des de diferents organitzacions i en àmbits molt diferents per rebre un enriquiment professional que després repercuteix i s’aprofita en totes les seccions d’Alosa, tant humanes i personals, com tècniques i de treball. Una valoració molt positiva des de tots els aspectes.

RECURSOS ECONÒMICS

Aquests gràfics ens mostren la memòria econòmica de l’any 2019.

PROJECTES

Vida independent
Hem sol·licitat places de suport a la llar al Departament i ens hem coordinat amb l’Àrea Social per donar suport a persones ateses per la Fundació.
Així, ja tenim vàries persones en aquest programa de vida independent i altres que viuen de forma autònoma amb el suport directe de la Fundació.

Per poder dur a terme aquests projectes, la Fundació té tres pisos propis, mitjançant l’Agència d’Habitatges, per llogar-los a persones que facin vida independent, a un preu ajustat a les seves possibilitats econòmiques.

Fomentem el benestar emocional dels tutelats oferint esport per a tothom. Mitjançant una beca demanada a la Diputació de Lleida, ajudem a pagar les activitats de lleure esportives dels nostres tutelats que tenen dificultats econòmiques per dur-les a terme.També comptem amb una subvenció aprobada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en la línea COSPE, de vulnerabilitat económica. Gràcies a aquests ajuts donem suport, en tot moment, als itineraris personals de cada un dels nostres tutelats i intentem que se sentin el màxim d’útils i integrats a la societat.

 

Fem lleure plegats
El projecte pretén que les persones ateses per la Fundació disposin d’un espai per poder-se relacionar amb altres companys i companyes amb la finalitat de:

  • Impulsar les relacions socials de les persones a les quals donem suport.
  • Fomentar l’empoderament promovent que prenguin les seves pròpies decisions.
  • Augmentar el sentiment de pertinença amb la Fundació.
  • Millorar la seva qualitat de vida.

Fem un dinar o berenar anual amb tots el tutelats de la Fundació.

Per Nadal organitzem un dinar amb les persones que viuen fora de l’àmbit residencial per compartir una estona plegats amb les persones treballadores de la Fundació.

A banda, cada trimestre, organitzem sortides de lleure com anar a veure espectacles, actes esportius o excursions amb tallers i dinars incorporats.

 

Atenció a famílies vulnerables

El projecte Atenció a Famílies en risc ofereix el suport i les ajudes necessàries per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, roba, medicaments o altres productes a un grup de famílies en situació de vulnerabilitat social, específicament les que tenen infants a càrrec.

L’objectiu del projecte és millorar o preservar la salut i cobrir les despeses de manteniment bàsic de les famílies en situació de risc social i vulnerabilitat.

Les persones ateses per la Fundació que tenen fills o filles a càrrec, en alguns casos, si reben el suport adequat, poden continuar vivint en el seu propi domicili i fer-se càrrec dels menors. Es tracta, per tant, d’afavorir al màxim la igualtat d’aquestes persones i respectar i defensar els seus drets.

Des de l’entitat donem suport a les persones amb discapacitat intel·lectual per tal de millorar la seva qualitat de vida, promovem la seva inclusió social i l’autodeterminació. El projecte contribueix al desenvolupament i al benestar de la família i dels menors que tinguin a càrrec seu.

De la mateixa forma, el projecte està alineat en la defensa dels drets del col·lectiu i en la sensibilització de la societat en general, ja que treballem en benefici d’uns drets que són universals per a tothom: el respecte, la dignitat, la igualtat, garantint un sostre, una alimentació i una atenció a la salut.

Aquest projecte és possible gràcies a una subvenció de vulnerabilitat línia N de la COSPE de la Generalitat de Catalunya.