Alosa és una Fundació que es troba a Lleida, on hi podem trobar informació i
suport de professionals que
treballen per l’acompanyament dels
tutelats i les seves famílies.”

Protegim i vetllem per la seva qualitat de vida​

ALOSA FUNDACIÓ TUTELAR

Av. Miquel Batllori, 91 · 25001 Lleida